‘Gasketelwet’ is aangenomen

  • admin 
cv-ketel gasketelwet

Gasketelwet. De Tweede Kamer heeft de wettelijke regeling voor gasverbrandingsinstallaties aangenomen. Als dit ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zijn installatiebedrijven en monteurs die vanaf 2021 ongediplomeerd aan CV-ketels sleutelen, strafbaar. Wanneer de Eerste Kamer het plan behandelt, is nog niet bekend.

Aanleiding voor deze nieuwe certificeringsregeling is het Koolmonoxide-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015. Die concludeerde dat bestaande kwaliteitsregelingen de veiligheid van woningbezitters niet kon borgen.

Veel onduidelijk

Het besluit gaat vooral nog over de theorie. Over de invulling is nog veel onduidelijk of nog niet ingevuld. Daar heeft de branche dan nog maar een half jaar de tijd voor, want de nieuwe wet gaat in per 1 januari 2020. Dat jaar geldt als een overgangsjaar. Vanaf 2021 zijn niet-gecertificeerde bedrijven die nog aan ketels sleutelen in overtreding.

Zowel bedrijven als personen moeten het procescertificaat halen. Bedrijven zonder deze erkenning mogen geen werkzaamheden uitvoeren aan gasgestookte installaties, zoals ketels, gashaarden en gasgestookte boilers. De gasleiding valt nog buiten de wetgeving, omdat hier geen risico is op koolmonoxide. De wet valt onder de Woningwet.

Handhaving

In principe worden gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving, maar de controle zal vooral administratief zijn. De gemeente kan dwangsommen opleggen aan niet-gecertificeerde bedrijven die bij steekproeven door de mand vallen. Maar ook opdrachtgevers worden strafbaar wanneer een niet-gecertificeerde installateur een toestel aansluit of onderhoudt. Zakelijke opdrachtgevers plegen een ‘economisch delict’.

Strengere vakbekwaamheidseisen

De wet maakt onderscheid tussen monteurs die alleen installeren en monteurs die installeren en in bedrijf stellen. Voor die laatste groep gelden vakbekwaamheidseisen.

Elke monteur die straks wil installeren en ook in bedrijf wil stellen moet slagen voor een theorie- en praktijktoets, ongeacht het opleidingsniveau en diploma’s.

Dit geldt ook voor monteurs die beschikken over een SCIOS-certificaat of als Energie Service Specialist (ESS’er) werkzaam zijn bij een bedrijf dat het kwaliteitslabel OK-CV voert. Voor deze monteurs wordt wel nagegaan of een aangepast examen mogelijk is. Monteurs kunnen straks met een online-toets zelf beoordelen of ze bijscholing nodig hebben.

Vakpaspoort

Vakbekwame monteurs zijn straks herkenbaar via een zogenoemd Vakpaspoort. Dit is een app op de smartphone waarmee monteurs aan klanten en controlerende instanties kunnen laten zien dat zij vakbekwaam en dus bevoegd zijn.

Er komt een online register en een speciaal beeldmerk voor gecertificeerde bedrijven. Daarnaast gaat de overheid consumenten via een campagne wijzen op de noodzaak een gecertificeerde CV-installateur in te schakelen. Als het aan de brancheverenigingen ligt, worden ook de geïnstalleerde en onderhouden CV-ketels in een database gestopt.

Reactie Techniek Nederland

Techniek Nederland is tevreden met het besluit. Voorzitter Doekle Terpstra: “Elk jaar is er een aantal ongevallen met CV-ketels te betreuren als gevolg van koolmonoxide. Techniek Nederland heeft in 2015, na de publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad, meteen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen. Wij pleiten al jaren voor een wettelijk verplichte certificering voor CV-bedrijven. We zijn blij dat de Tweede Kamer daar nu mee heeft ingestemd. Ieder slachtoffer is er één te veel.”

Voor Techniek Nederland stelt veiligheid voorop. Tegelijkertijd vindt de brancheorganisatie dat de wettelijke certificering óók haalbaar en betaalbaar moet zijn voor mkb’ers en zzp’ers in de installatiebranche. Terpstra: “Die verzekering hebben we niet gekregen van de minister. Mede op ons aandringen hebben VVD en CDA gevraagd om een MKB-toets. Die moet onafhankelijk vaststellen of de kosten en de regeldruk niet disproportioneel hoog zijn.” De MKB-toets zorgt er naar verwachting wel voor dat de invoering van de wetswijziging enige vertraging oploopt.

Installatie.nl (2019, 28 mei). ‘Gasketelwet’ is aangenomen.
Overgenomen van https://www.installatie.nl/nieuws/gasketelwet-is-aangenomen/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *