Voldoen aan de nieuwe ‘gasketel’ wet?

  • admin 

Certificering gasverbrandingsinstallaties

Binnen de wet worden er eisen gesteld aan twee hoofdzaken. Ten eerste worden er eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van de monteur verantwoordelijk voor de ingebruikstelling van de gasverbrandingsinstallatie. Ten tweede worden er eisen gesteld aan de wijze waarop werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties worden uitgevoerd.

De specifieke eisen moeten nog vastgesteld worden.

Vakbekwaamheid van de monteur

Monteurs die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uitvoeren moeten aantoonbaar vakbekwaam zijn. Dit betekend dat de werkgever de vakbekwaamheid van zijn personeel moet kunnen aantonen tijdens een audit of inspectie.

Als monteur dient u daarom zowel een theorie- als praktijkexamen af te leggen. Indien deze examens behaald worden ontvangt de monteur een CO-pas. Met behulp van deze pas kan een monteur aantonen vakbekwaam te zijn. Ook werkgevers kunnen de CO-pas gebruiken om de vakbekwaamheid van monteurs administratief vast te leggen.

Voor werkgevers die afdragen aan het scholingsfonds is er een subsidie van opleidingsfonds OTIB beschikbaar.

Goedgekeurde werkprocessen

Eén van de eisen uit de wet is dat er een standaardprotocol wordt gevolgd voor de controle en inspectie van gasverbrandingsinstallaties. Pas wanneer een vakbekwaam monteur heeft vastgesteld dat de installatie veilig is mag deze weer in gebruik genomen worden. ‘Veilig’ betekend in deze context dat er geen risico bestaat op het vrijkomen van koolmonoxide. Ook dienen de luchttoevoer en rookgasafvoer te worden gecontroleerd. Zelfs wanneer hier geen werkzaamheden aan zijn uitgevoerd.

Bedrijven die aan deze eisen voldoen komen in aanmerking voor certificering. De werkprocessen moeten op orde zijn en er dienen louter aantoonbaar vakbekwame monteurs ingezet te worden. Een certificerende instelling bepaalt uiteindelijk of een bedrijf certificering krijgt of niet. De certificerende instantie voert een audit uit en inspecteert uitgevoerde werkzaamheden.

Als werkgever bent u verplicht om uitgevoerde werkzaamheden en inbedrijfstellingen te melden bij deze certificerende instantie. Op deze manier kan de instantie controles uitvoeren op de werkzaamheden en werkprocessen van het bedrijf.

Gecertificeerde bedrijven ontvangen een keurmerk. Hierdoor kunnen klanten eenvoudig zien welke bedrijven gecertificeerd zijn.

Consequenties

Bent u niet gecertificeerd en werkt u toch aan gasverbrandingsinstallaties, dan bent u strafbaar. De gemeente kan u hiervoor een boete geven. Ook opdrachtgevers dienen te allen tijde een gecertificeerde installateur in te zetten om een gastoestel in bedrijf te laten stellen. Doet een opdrachtgever dit niet, dan is ook hij strafbaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *