Wat is het doel van de nieuwe ‘gasketel’ wet?

  • admin 

Waarom certificering gasverbrandingsinstallaties?

Het doel van de wet is het verlagen van het aantal ongevallen met koolmonoxide. Om dit te realiseren is er een wettelijk kader nodig voor het borgen van kwaliteit en de naleving van regels.

In 2015 heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid geconstateerd dat: “de verschillende vrijwillige kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen te weinig garantie bieden voor daadwerkelijk vakbekwame aanleg en veilig onderhoud door installateurs”.

De nieuwe wet moet installateurs helpen om fouten bij werkzaamheden en controle te voorkomen.

Hoe wil de wet dit bereiken?

Door zowel de vakbekwaamheid van de monteurs als het bedrijf te toetsen en te borgen door een certificeringsregeling. Na ingang van de wet mogen alleen gediplomeerde monteurs werkzaam voor gecertificeerde bedrijven werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties. Dit betreft ook de inbedrijfstelling van dergelijke installaties.

Wat valt onder de wet?

De wet betreft “het uitvoeren van werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en bijbehorende luchttoevoer en rookgasafvoer, inclusief get controleren en ingebruikstellen van de verbrandingsinstallatie na de uitgevoerde werkzaamheden”.

De wet omvat dus gasgestookte CV-installaties, gashaarden en warmwater-installaties. Het gaat hierbij zowel om nieuwbouw of renovatie en onderhoud.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *