Zonnepanelen subsidie & financiering

Zonnepanelen subsidie

Het zal u niet ontgaan zijn dat ‘duurzaamheid’ een veelbesproken onderwerp is de laatste jaren. Om lokale en internationale (energie) doelstellingen te behalen moedigen overheden duurzaamheid aan. Daarom zijn is er zonnepanelen subsidie, regelingen en andere financiële initiatieven van kracht. Hier kunt u uw voordeel mee doen indien u zonnepanelen wilt aanschaffen. Maar hoe zit dat nou eigenlijk?

Zonnepanelen subsidie voor particulieren 2019

De overheid stimuleert de aanschaf van zonnepanelen met bijvoorbeeld financieringsmogelijkheden en belastingvoordeel. Ondanks dat er sinds 2013 geen landelijke aankoopsubsidie meer is voor zonnepanelen valt er veel voordeel te behalen. Sommige gemeentes hebben eigen regelingen, u kunt uw BTW terugvragen en natuurlijk is er de salderingsregeling. 

Gemeentelijke zonnepanelen subsidie

Op energiesubsidiewijzer.nl staat altijd een actueel overzicht van de verschillende gemeentelijke zonnepanelen subsidie(s).

Gemeenten hebben soms ook regelingen die niet in de subsidiewijzer vermeld staan. Zoals bijvoorbeeld voor een collectieve inkoop met buurtbewoners. Heeft u ook zo’n idee? Veel gemeenten hebben een Energieloket, informeer daar eens naar de mogelijkheden. Er is vaak veel mogelijk! 

Voor zonneboilers geldt momenteel wel een landelijke subsidieregeling.

Salderingsregeling 

Particulieren met zonnepanelen wekken vaak meer energie op dan ze zelf gebruiken. Het is in dit geval mogelijk het overschot terug te leveren aan het energienet. De energieleverancier is wettelijk verplicht de geleverde energie te verrekenen met de afgenomen energie. Dit heet salderen. Alleen over het netto verbruik moet u dan energiekosten en belasting betalen. Het vastrecht voor energietransport moet u wel betalen. 

Wanneer u jaarlijks meer energie teruglevert dan u gebruikt betaalt de energieleverancier een ‘redelijke terugleververgoeding’ voor dit voorschot. Wanneer uw energierekening negatief uitvalt kunt u zelf jaarlijks een bedrag uitbetaald krijgen door uw energieleverancier! 

Let op: Salderen gaat niet automatisch. Hiervoor moet u de zonnepanelen registreren op energieleveren.nl 

BTW-teruggave 

Wanneer u zonnepanelen aanschaft is het mogelijk om de betaalde BTW terug te vragen bij de belastingdienst. Voor een gemiddeld aantal zonnepanelen kan dit bedrag al snel oplopen tot wel 800 euro.

De belastingdienst ziet particulieren die stroom aan het energienet terugleveren als ondernemers. Het voordeel hiervan is dat u de betaalde BTW (voor aanschaf én installatie) terug kunt vragen. Het nadeel is dat er BTW wordt geheven over de teruggeleverde energie. Hier kunt u ontheffing voor krijgen indien u minder dan €1345 euro per jaar aan BTW moet afdragen. 

Let op: De regeling geldt met terugwerkend kracht vanaf 20-06-2013, dus ook als u al zonnepanelen heeft aangeschaft kunt u in aanmerking komen voor belastingteruggave. 

Een praktisch stappenplan over hoe u de BTW terug kunt vragen vindt u op de site van Milieu Centraal. Aanvullende informatie kunt u vinden op rijksoverheid.nl

Energiebespaarlening

De energiebespaarlening is een landelijk initiatief bedoeld om energiebesparende maatregelen mogelijk te maken voor particulieren die dit niet uit eigen zak kunnen betalen. De rente van deze lening is laag: 1,5% tot 2,3% afhankelijk van de looptijd. 

Let op: U mag maximaal 75% van het geleend bedrag uitgeven aan zonnepanelen. De resterende 25% zijn bedoeld voor andere (energiebesparende) maatregelen, zoals bijvoorbeeld isolatie, een warmtepomp of een zonneboiler. 

Kijk voor meer informatie op energiebespaarlening.nl

SVn Duurzaamheidslening

Sommige gemeenten bieden de SVn Duurzaamheidslening aan. Met deze lening kunt u tot €25.000,- lenen tegen een zeer lage rente (februari 2019: 1,6%). U kunt het geleende bedrag gebruiken voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen, zonneboilers of bijvoorbeeld isolatie. 

Kijk voor meer informatie op svn.nl

Zonnepanelen subsidie voor ondernemers 2019

De overheid moedigt het investeren in zonnepanelen aan om de klimaat doelstellingen van 2020 te helpen behalen. De doelstelling is dat in 2020 minstens 16% van alle energiebronnen duurzaam is. Sinds 2013 is er geen landelijke aankoopsubsidie meer voor zonnepanelen. Echter zijn er genoeg andere regelingen waar u als ondernemer uw voordeel mee kan doen. 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Wanneer u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U kunt hier gebruik van maken bij de aanschaf van uw zonnepanelen. Met behulp van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kunt u tot 28% van uw investering extra aftrekken van uw winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van andere investeringen die u datzelfde jaar heeft gedaan. 

Kijk voor meer informatie op: belastingdienst.nl 

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

Wanneer u in een boekjaar investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie, kan u in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek. U komt in aanmerking voor duidelijk omschreven investeringen en voor maatwerk investeringen die een forse energiebesparing opleveren. U kunt in 2019 maximaal 45% van de investeringskosten aftrekken van uw winst. 

De investeringen moeten op de Energielijst staan. De aanschaf van zonnepanelen staat op deze lijst (251102). Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient de minimale capaciteit 25 kW te zijn. Dit komt neer op ongeveer 85 zonnepanelen. Het maximaal aftrekbare bedrag is 750 euro per kW.

Kijk voor meer informatie op: rvo.nl 

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)

Wanneer u als ondernemer veel meer duurzame energie opwekt dan u zelf gebruikt, komt u in aanmerking voor deze stimuleringsregeling. In dit geval vergoed de overheid het prijsverschil tussen groene en grijze energie. Op deze manier kunt u uw duurzaam opgewekte energie op de gewone energiemarkt kwijt. 

Om met zonnepanelen in aanmerking te komen voor deze rijkssubsidie dient het minimale vermogen 15 kWp te zijn. Dit komt neer op ongeveer 60 zonnepanelen. 

Kijk voor meer informatie op: rvo.nl  

Tags: